Søg om madservice

Søg om madservice

Søg om madservice

Du kan få din mad bragt ud i kortere eller længere perioder, hvis:

  • du er ældre, syg eller handicappet
  • Visitationen vurderer, at du ikke selv kan klare den daglige madlavning
  • du ikke kan benytte plejecentrenes caféer
     

Kontakt Visitationen eller din kontaktperson, hvis du har behov for madservice.