Privat eller kommunal leverandør

Privat eller kommunal leverandør?

Privat eller kommunal leverandør?

Du kan vælge, om maden skal leveres af en kommunal eller en privat leverandør.

Alle leverandører, du kan vælge imellem, er godkendte af Esbjerg Kommune. Det betyder, at de alle skal leve op til de kvalitetskrav, vi som kommune stiller til hjælpen.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Sundhed & Omsorg, Visitationen.

Der er en måneds opsigelse til den 1. i en måned ved skift af leverandør.